Change language: Česky Deutsch English
Penzion Pod Zámkem

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci

Monumentální komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším v České republice a s přiléhajícím městským celkem se spojuje v harmonicky seskupenou jednotu, jejíž historický ráz a soubor jedinečných stavebních a uměleckých památek tvoří městskou památkovou rezervaci. Jeden z nejhodnotnějších architektonických souborů u nás byl v roce 1996 prohlášen Národní kulturní památkou. Svou rozlohou se řadí na třetí místo v České republice, obsahuje kolem 320 místností, ke vstupu do nich se používá cca 500 klíčů, v interiérech je uloženo a vystaveno na 7 000 obrazů, nábytku, porcelánu a dalších uměleckých předmětů a stejný počet knih.
historie
Na skále chráněné vodním tokem Hamerského potoka a říčkou Nežárkou byl kolem roku 1200 vybudován pravděpodobně zeměpanský hrad. Záhy jej však získal Jindřich, jeden ze synů Vítka z Prčice. Za Oldřicha z Hradce byl gotický palác rozšířen a kolem roku 1338 vyzdoben náročnou freskovou malbou, dnes známou jako Svatojiřská legenda. V hranolové věži, zvané Menhartka, byla zřízena černá kuchyně a prostornou síň nad ní vyzdobila pozdněgotická alegorická m malba ptačího a zemského sněmu. K velkolepé přestavbě hradu na pohodlné renesanční sídlo došlo za Jáchyma a jeho syna Adama II z Hradce. Italští stavitelé Ericer, Faconi a Maggi postavili v rychlém sledu křídlo s Rožmberskými pokoji, Jáchymovo a Adamovo stavení. V letech 1586 – 1592 spojily Velké arkády Adamovo stavení s přestavěným traktem Zelených pokojů, dnes zvaných Španělské křídlo. Stavební vývoj zámku byl téměř uzavřen zřízením zahrady za Velkými arkádami a stavbou unikátního hudebního pavilomu Rondel.  
V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé země a adekvátní kulturní ovzduší se projevilo i ve výstavnosti jindřichohradeckého hradu a zámku. Již v gotické době byl jedním z nejvýstavnějších hradních celků a další stavební aktivity jeho majitelů, zejména renesanční, z něj vytvořily jeden z nejhodnotnějších architektonických souborů v českých zemích. Jeho jednotlivé části se svojí výstavností řadí ke srovnatelným s nejvyspělejší evropskou architekturou. 
V letech 1976-1993 prošel hrad a zámek generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníky očekávají tři prohlídkové trasy, rozdělené podle jednotlivých stavebních etap. Prostory hradu a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum. SIMPEA s.r.o. © 2018 | created by sevendesign s.r.o. (NS)