Change language: Česky Deutsch English
Penzion Pod Zámkem

Státní zámek Hluboká

Státní zámek Hluboká je národní kulturní památkou. Byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. Pernštejnové. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad stavebně upravit na renesanční zámek. Další velký stavební zásah prodělala Hluboká na počátku 18. Století, kdy Adam František Schwarzenberg dal zámek od základů přestavět podle návrhu knížecího stavitele Pavla Ignáce Bayera. Dneší podobu však získala Hluboká za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho choti Eleonory. Knížecí manželé se na cestách po Anglii seznámili s tudorskou a alžbětinskou architekturou. Po návratu majitelů z Anglie byl pověřen vídeňský architekt Františe Beer přestavbou Hluboké podle královského zámku Windsor. Přestavba probíhala v letech 1839 – 1871 a zcela zakryla předchozí stavební etapy.


SIMPEA s.r.o. © 2018 | created by sevendesign s.r.o. (NS)